måndag 7 april 2014

fivpl: Veteraner

Under veckan har diverse teoretiska och praktiska prov genomförts då första delen av AUK närmar sig sitt slut. Men även en insamling för Sotiemme veteraanit eller våra krigsveteraner översatt till svenska. Även om de själva nyttjar den enligt min mening omständliga översättningen veteranerna från våra krig.

Detta då det skall finnas runt 32000 personer kvar i livet från Finlands krig. De som ingår i insamlingen är: Krigsinvalidernas brödraförbund, Finlands krigsveteranförbund, Frontveteranernas förbund samt Förbundet för de stupades anhöriga. De flesta saknar information på svenska varpå någon översättningstjänst rekommenderas om man vill läsa mer om dem.

Finland lever kvar med detta i förhållandevis närtid jämfört med Sverige. Istället är det veteraner från utlandstjänstgöring, som Cypern och Bosnien exempelvis. Vilket gjort att detta inte har fått lika stort genomslag då det inte drabbat alla på något massivt sätt. Det betyder dock inte att behovet är mindre för det. Vilket svenska Fredsbaskrarna skriver i ett pressmeddelande. Då SVT Debatt inte tog upp att det finns en möjlighet för veteraner att söka ideellt stöd. Bloggen Borneos loopar tar även upp behovet för ett svenskt veterancenter.

Grundproblematiken bottnar ändå i den så kallade folkförankringen. Folk vet inte var det finns soldater eller varför. Samt att de själva personligen är ansvariga för vilka politiker de röstat fram. Där ligger Sverige långt efter övriga Nordiska länder. Det är först för några år sedan frågan egentligen lyfts med veteranmonumentet "kotten" ute på Djurgården, vilket fick massiv kritik.


Här i Finland genomsyrar säkerhetspolitik samhället mer än i exempelvis Sverige. Försvarsmakten har en större samhållande funktion för ett totalförsvar. Som i Sverige under 90-talet när det rekryterades för Bosnien. Fortsätter det likadant i Finland fortfarande. Vilket ger en större spridning av rekrytering för bredare kompetenser, olika åldersgrupper och samhällsskikt. Vilket ger ökad kunskap och förståelse för insatser. Annars har Danmark setts som föregångsland i denna frågan, vilka många förluster haft stort stöd för internationella insatser.

Detta är således en ytterst bred fråga. Främst sociologisk om hur man statsvetenskapligt kan bygga ett system som fungerar, där enskilda individer inte hamnar i kläm. För det är det man får i ett individuellt samhälle.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar