tisdag 20 augusti 2013

Puolustusvoimat verksamhetsberättelse (uppdaterad 131006)

Täälä blandataan språkit, mest för att förtydliga mer än att förvilla.

Snubblade av en händelse över den finska verksamhetsberättelsen gällande besparingskraven med tillhörande reformer på det finska försvaret. Den har även en egen dedikerad hemsida, tydligen är detta första gången den släpps helt digitalt. Så ni alla vet är finland tvåspråkigt så jag länkade till den svenska utgåvan, finns även på engelska.

Skipper skriver om den svenska motsvarande delårsrapporten på sin blogg. Som benämner den svenska rapporten som skönmålande, något vi bör ha vant oss vid. Vilket även Gyllenhaal är inne på, när han nämner tysklands försvarsreformer och jämför med den total tystnad som råder i sverige.

Finland har istället kvar värnplikt, precis som våra nordiska grannländer. När vi i sverige istället gjort som resten av europa och därmed har samma problem som dem. Exakt hur den finska rapporten är ska jag be att få återkomma till när jag haft tid att läsa den. Då jag är mitt i nolleperiod på universitet och agerar fadder åt nya studenter. Varav en jag delar mina 20 kvadratmeter med i bostadsbristens Linköping.

Hoppar över veckans filmtips och rekommenderar den förträffliga finlandssvenska realityserien Drakan. Vilket handlar om de värnpliktigas utbildning på det svenskspråkiga Nylands brigad i Dragsvik. Uppföljaren till denna heter lämpligt nog Gulnäbbar/Studentliv.

Slutligen för att travestera på försvarsmakten (den svenska, kanske ska tilläggas) senaste marknadsföringskampanj.

"Det är mycket nu"

Uppdatering 131006
Efter att ha läst rapporten, som var löjligt liten. Så vet jag inte varför det har fallit i glömska och dröjt. Det finns inte så mycket att säga om den. Mer än att de verkar göra som sverige i en del avseenden. Bland annat läggs militärrestaurangerna i ett eget bolag. Vilket jag tycker är en direkt dålig idé. Iövrigt finns det inte mycket att klaga på, förändringarna är i genomförande och inte helt klara ännu. Bland annat ska ny taktik införas, lite mindre av det fasta stela försvaret som tar en brett anfall. Till ett lite mera spritt försvar som går in och omringar. Mina tankar vandrade genast vidare till finska vinterkriget och motti som nyttjades där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar