tisdag 19 mars 2013

Vapenvägraren som blev vapenförsäljare


Från och med första mars till sista maj har polismyndigheten infört vapenamesti. Detta är ett mycket bra sätt att få bort olagliga vapen från befolkningen. Det är dessa vapen som nyttjas vid brott. De vapen folk har licens att inneha brukar vara säkert inlåsta i vapenskåp där de inte gör någon skada.
Något Expressen ville påpeka genom att visa hur enkelt det var att få tag i ett olagligt eldhandvapen.

De tre journalisterna på Expressen fick nyligen sina domar fastställda i hovrätten. Detta efter att ha dömts för vapenbrott efter ha köpt en insmugglad pistol 2010, denna lämnades senare till Polisen. Hade de istället gjort detta idag, hade de kunnat lämna in pistolen utan påföljd. Dock hade själv köpet varit svårare att inte bli fälld för om de inte nyttjat en frilansare och hävdat källskydd.  

Sverige är tillsammans med Finland de vapentätaste länderna per capita inom EU. Vilket står att finna i statistik från Small arms survey. Som inte bara räknar med officiella siffror utan även uppskattat antalet skjutvapen som inte är licensierade antingen som rent illegala eller som inte berörs av respektive lands lagstiftning.
Enligt Brottsförebyggande rådet nyttjades skjutvapen i 20% av fallen dödligt våld år 2011. Vanligast mordvapnet i Sverige är Morakniv® vilket även GW Persson höll upp i programmet Veckans Brott. Vill man se hur det ser ut i resten av Europa kan man med fördel kika i WHO:s statistik.

Trots detta har man gjort en statlig utredning om skärpningar i vapenlagen. Vilket finns att läsa på regeringens hemsida (SOU 2013:7). Den tar upp förändringar som avses gälla från 1 juli 2014. Dessa är regler för magasin, max antal patron i vapen, skärpta straff för vapenbrott samt att förbjuda vissa vapen helt och hållet. En typ av vapen som då kommer bli olagliga är de runt 2500 helautomatiska skjutvapen främst kulsprutepistoler som det finns licens på i Sverige. Tillsammans med ännu fler halvautomatiska gevär. När skadade dessa någon senast? Frågan är varför dessa lagar ska ändras och till vilken nytta?

Utredningen tar upp statistik från Brå som pekar på att att andelen skjutvapen vid dödligt våld kroniskt legat runt 20%. Detta från att legat en bra bit under för att under mitten av 2000-talet vända åter till 20%. Samtidigt under denna ökning så har beslagen minskat. Detta är ett tecken på att Tullen och Polisen har saker att ta tag i. Dagens lagstiftning mer än tillåter i exempel vilka jag återkommer till lite längre ner. 

Vidare i utredningen hänvisas till EU:s vapendirektiv (2008/51/EG). Vilket gör att det hela är en följd av och grundat EU och Schengen, om fri rörlighet. Likaså det kritiserade Reva-projektet där passkontrollen har flyttat från rikets gränser till Stockholms tunnelbana. Inte heller så konstigt att Tullen inte tar lika mycket vapen i beslag när de inte tillåts bevaka gränsen. Kanske kan de göra en aktion mot morgonpendlare och okynnesåkare i Göteborgs spårvagnsnät? Någon mystisk skäggig typ kanske bär runt på en insmugglad Jugoslavisk Kalasjnikov-klon i sin hockeybag?

Utredningen tar upp det norska fallet Breivik som med ett helt lagligt vapen (och gödningsmedel) orsakade en enorm massaker. Samt hävdar även att halvautomatiska gevär och enhandsvapen såsom pistoler borde regleras strikt. Ingenstans i rapporten står det att finna fall eller belägg där dessa lagliga vapen ska ha använts i brottslig verksamhet i Sverige. Utan endast att en skärpning ska förhindra att så blir fallet. Det finns endast belägg för att vid brott används insmugglade olagliga vapen. Ergo jag har svårt att dela utredningens slutsats.   
Men strikt vapenlagstiftning är inget som hindrar massakrer som skotten i Cumbria 2010 exempelvis. Som tog 13 människors liv. I Storbritannien är vapen hårt reglerade och den enda typ av vapen allmänheten får äga är hagelbock som tar maximalt två skott åt gången.

Tyvärr brukar denna debatt ofta handla mellan två extrema ytterligheter. Mellan de som lever i en värld av söta my little pony-hästar kräks regnbågar på varandra och de som får utlösning efter fyra sekunder man nämnt Colt.
På gott och ont sköts det 99492 älgar enligt Svenska Jägarförbundet år 2011/2011. Vilket är den största anledningen till den stora mängd skjutvapen i Sverige. Hade inte detta gjorts hade det bland annat lett till stora kostnader för skogsägare, fler viltolyckor med dödlig utgång eller störningar i tågtrafiken. Man skulle kunna se det i ett makroperspektiv och se om kan finna ett jämnviktsläge mellan viltolyckor och antal vapen.

Vapenlagstiftningen är inte helt felfri och den bör göras om. Den leder ofta till tolkning från fall till fall, utefter ett uttryckt behov av tillståndssökaren. Eftersom det är upp till varje läns polismyndighet att godkänna eller avvisa licens på vapen. Finns det mycket utrymme för felaktiga beslut och olika praxis inom respektive län.
Dock förefaller det inte rimligt att göra det enligt utredningen. Utan att vapenbrott och mord sker beror på saker i samhället. Upplevda orättvisor, särbehandling, utanförskap med mera.

Det är dessutom farligt att exotisera skjutvapen och göra dem till en fetish. Något som folk bara får uppleva på film. Jag har aldrig haft något intresse för vapen utan har vuxit upp med dem. Som liten fick jag följa med till skjutbanan med far, hemma satte han mig på att rengöra dem. Jag var väl bara runt 5-6 år gammal och hittills har jag nog gjort min far besviken genom att inte ens försökt ta jägarexamen. Som fjunig 19-åring var det automatkarbin som gällde, maskingevär, pistol, handgranater med mera. Visst man skjuter en salva automateld och sen då? Detta har på inget sätt sporrat mig till att bli en mordmaskin eller råna banker. Jag är ytterst tveksam om det givit motsatt effekt hos någon annan.

Det kan dessutom få olyckliga konsekvenser när plötsligt en stor del av samtliga vapen i Sverige blev olagliga. I utredningen föreslås att de långsamt ska fasas ut genom att nya licenser inte ges. Eller att staten köper ut vapnen av ägarna, något som Australien gjorde när deras vapenlagar blev strängare. Dock finns det en stor risk att dessa vapen kommer ut på svarta marknaden. Precis som de vapen som smugglas in i Sverige kommer från forna Jugoslavien. Kanske ser vi ökade vapenbrott i Europa med föredetta lagliga svenska vapen?

Värre blir det när makten inte gör som de säger som nyligen i fallet Tolgfors. Varför ska svenska folket lämna ifrån sig sina vapen mer eller mindre ofrivilligt. När de facto en vapenvägrare sett till att det inte finns några anledningar för dem att ha vapnen kvar. Särskilt när denne nu fått ett välbetalt arbete att sälja just vapen. Säkerligen långt farligare och moraliskt mer tvetydiga vapen än en pistol eller hagelbössa. Varför han troligtvis kommer ha mer människoliv på sitt samvete än vilken svensk sportskytt eller jägare som helst.  

Eftersom jag redan är gammal, bitter och har för längesen tappat hoppet för mänskligheten är jag inte förvånad. Frågan är hur Sten Tolgfors kan se sina barn i ögonen i framtiden. Jag är inte troende eller religiös utan närmast sekulär humanist men jag har svårt att se att ingen inte skulle tycka detta är helt oförlåtligt. I mina ögon är det inget annat än hyckleri, något jag fullständigt saknar respekt för.

Grotescos - Bögarnas fel.
"Min son med jaktgeväret fyra människor sköt ihjäl, men på nåt sätt kan jag känna det är bögarnas fel"


Du sköna nya värld.2 kommentarer:

 1. Finland fick alldeles för högt jämförelsetal i SAS2007, egentligen ska det vara cirka 32 vapen per hundra invånare i Finland, alltså i klass med Sverige. Schweizarna antog att utöver 1,6 miljoner registrerade och sålunda lagliga vapen i civil ägo i Finland så skulle det finnas mellan 50.000 och 1,5 miljoner oregistrerade (SIC!). I studien lade de till ca. hälften av det högre uppskattade antalet, 800.000 och vips "fanns det" 2,4 miljoner vapen. Mer troligt är att det finns ~10.000 olagliga vapen, kriminellas samt såna som togs hem i samband med andra världskriget.

  Finska inrikesministeriet påtalade felet samma dag som rapporten publicerades men massmedia tog inte upp det i samma utstäckning som att "Fi. är det fjärde vapentätaste landet i undersökningen"...

  SvaraRadera
 2. Intressant, tack för din kommentar. Som sagt det finns ett visst beräknat mörkertal ett som är maximalt och ett minimalt. Sedan kan man även se till antalet vapen inte bara per capita, vilket skulle kunna utgöra en faktor likaså.
  Cypern sticker ut rejält likaså, konstigt med tanke på att de precis som i Storbritannien endast får inneha hagelbock som tar två patroner åt gången.

  Summa summarum är det attityden till vapen och själva samhällsklimatet, inte vilken typ av vapen som avgör om det händer dåliga saker.

  SvaraRadera